Om båttvätten

Stocksunds båttvätt öppnade 2011. Det startade som ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Danderyds kommun och Marina läroverket för att minska användningen av giftiga båtbottenfärger samt övergödningen i Östersjön.

(Projektet/verksamheten bidrar positivt till att nå de globala utvecklingsmålen 3, 4, 8, 9, 14 och 15 samt bidrar också till Skolverkets krav på lärande om hållbar utveckling).

Båtbottentvätts-verksamheten är:

 1. Ett operativt havsmiljö- och informationsarbete som hindrar 1000-tals liter båtbottenfärg att användas och läcka gifter i havsmiljön.

  Marina läroverket arbetar för att övertyga fler båtägare att sluta använda giftiga båtbottenfärger.

  Skolan erbjuder ett havsmiljö-ambassadörs-program för båtklubbar och hamnar i Danderyd, Stockholm, Solna, Sollentuna, Täby, Österåker, Vaxholm och Lidingö.

  I Stocksund hamn visar skolan också upp flera andra exempel på alternativ till giftiga båtbottenfärger som båtlyftar, köra-upp-på-bryggor mfl giftfria antifouling-lösningar.

  Idag är det snart 800 båtägare som använder båttvätten istället för giftig bottenfärg. Det innebär att ca 2800 liter båtbottenfärg hindras att läcka gifter i Östersjön och att dessa båtägare slipper ett obekvämt och ohälsosamt målningsarbete på våren inför sjösättning och tvättningsarbete på hösten när båten tas upp på land för vinterförvaring.

  .
 2. Ett ”klassrum” och utbildningsredskap för gymnasieelever som studerar naturbruk/marinbiologi eller marinteknik.

  Eleverna får lära sig om Östersjöns och havens utmaningar och om lösningar som kan minska giftläckaget i havsmiljön. Eleverna får även möjlighet att lära sig driva en båtbottentvättstation. Eleverna får även möjlighet att ta ut ett utbildningscertifikat. Hitintills har ca 1000 elever fått denna utbildning.
  .
 3. Sommarjobb och extraknäck för elever på skolan och andra unga på väg ut i arbetslivet eller fortsatta studier.

  Idag jobbar tre gymnasie-ungdomar som maskinister på stationen, juni-oktober.
  .
 4. En publik verksamhet med ambitionen att inspirera andra att göra något åt Östersjöns situation.

  Under många år har verksamheten inte kunnat täcka sina kostnader, men de senast två åren har ett litet täckningsbidrag levererats. Verksamheten är ofta omskriven och havsmiljöintresserade gör då och då studiebesök vid stationen.
  .

Verksamheten/konceptet presenterades på FN:s havsmiljökonferens i New York 2017.

Läs rapporten som av miljöminister Isabella Lövin överlämnades till ordföranden på konferensen, läs sid 58, där presenteras båtbottentvätten, ladda ner här..

Läs mer:

Om havsmiljöambassadörer, läs mer här..

Om båtbottenfärger och Naturskyddsföreningen, läs mer här…

Om Marina läroverket, läs mer här…